Falfestményeinkből

Nyugdíjba vonuló óvodapedagógusaink az EMMI nevében Kásler Miklós Államtitkár aláírásával ellátott Emléklapot és Pedagógus Emlékérmet vehettek át 2019. május 15-én megtartott Testületi ülés alkalmából.

A két óvodapedagógus életpályájának bemutatását Dr. Melis János Címzetes Főjegyző Úr ismertette:

Valló Zoltánné Jakab Etelka

Óvodapedagógus

 

Valló Zoltánné született Jakab Etelka 1979-ben végzett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Ezt követően 1979 őszén helyezkedett el a Napközi Otthonok Igazgatósága intézménynél Szarvason.

 

40 éve dolgozik Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott óvodában, jelenleg Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje Kossuth utcai óvodájában, ahonnan kérte a nők kedvezményes nyugdíjazására tekintettel jogviszonyának megszűntetését 2019. augusztus 31. -ével.

 

Munkáját példamutatóan, lelkesen, mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végezte.

A komoly problémákkal küzdő gyermekeket csoportjában mindig nagy nyugalommal, megértéssel, szakértelemmel gondozta és fejlesztette, sokszor külön időt szánva azon gyermekekre, akik nagy mértékben elmaradtak társaiktól. Ezen gyermekek szüleit hozzáértő tanácsaival segítette, egyéni beszélgetésekkel keresve az utat a probléma megoldására.

Az óvodások fejlesztését, nevelését elhivatottan, időt és fáradtságot nem kímélve végezte, nagy hangsúlyt fektetett az iskolára történő felkészítés fontosságára.

Óvodapedagógusi munkája során nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmód kialakítására, valamint nagy örömmel végzett hagyományápoló tevékenységeket foglalkozásai alkalmával. Így ismerhették meg a hozzájáró gyermekek a varrást, szövést is. Nagy szeretettel készített jeles napok, ünnepek alkalmával ajándéktárgyakat só-liszt gyurmából, melyeket a gyermekek és családjaik szívesen fogadtak.

A szülőkkel kialakított remek viszonyát bizonyítja, hogy a szülők szívesen hozzák vissza hozzá gyermekeiket, unokáikat.

 

Folyamatosan részt vett képzéseken, mellyel megújította tudását és a megszerzett tudást kollégáival és az óvodába érkező hallgatókkal is megosztotta.

 

A Pedagógus Szakszervezet oszlopos tagjaként mindig kiált az óvodapedagógusok mellett, fontosnak tartotta hangsúlyozni azt, hogy nagy szerepe van az óvodapedagógusoknak a gyermekek fejlesztésében. Kiállt kollégái mellett, részt vett az óvodapedagógusokat érintő megbeszéléseken, ahol méltón képviselte a közösséget. A szakszervezet vezető tagjaként nagy hangsúlyt fektetett az óvodapedagógusi munka szerepének megerősítésére, hangsúlyozására.

 

Életét az óvodapedagógusi pályájának szentelte, ahol magas színvonalon végezte munkáját, melyet köszönünk!

 

Gelencsér Istvánné Tóth Ibolya

Óvodapedagógus

 

Gelencsér Istvánné született Tóth Ibolya 1979-ben végzett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Ezt követően 1979-től gyermekfelügyelőként, óvónőként dolgozott, majd 1980-ban helyezkedett el óvodapedagógusként Várpalotán, ahol 10 évet dolgozott. Ezt követően 1990-ben került Szarvasra először a 2. Számú Általános Iskolába napközis nevelőnek, majd a Napközi Otthonos Óvodák intézményhez óvodapedagógusnak.

 

Közel 30 éve dolgozik Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott óvodában, jelenleg Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje Kossuth utcai óvodájában, ahonnan kérte a nők kedvezményes nyugdíjazására tekintettel jogviszonyának megszűntetését 2019. június 30. -ával.

 

Mosolygós, vidám, bizalmat sugározó lényével minden óvodás gyermeket és szülőt magával ragadott.

Gyermekszeretete végig kísérte a hosszú évek pedagógiai munkájában. A gyermekekkel mindig határozott, következetes volt. Csoportjában minden gyermek fejlődését nyomon követte. Személyisége példa értékű fiatalabb kollégái előtt is.

A szülőkkel való kapcsolatát a közvetlenség, segítőkészség, együttműködés jellemezte, amiért a szülők, kollegák egyaránt nagyra becsülték.

Fogékony volt a kor kihívásaira, részt vett továbbképzésen, különösen szerette és figyelemmel kísérte a gyermekek zenei nevelését. Ő maga több hangszeren játszik, mely tudását nem csak foglalkozások alkalmával, de egy-egy Ünnepi műsor alkalmával is megcsillogtatta a gyermekek nagy-nagy örömére.

Ibolya személye kollektívájának mindvégig egy biztos pontja volt, mindenben lehetett számítani rá, rugalmas hozzáállásával a felmerülő problémákra azonnal kereste a megoldást. Aktívan részt vett a rendezvények, kirándulások szervezésében és lebonyolításában.

 

Jelenleg a Református Gyülekezet tagja, mely munkásságával fontos szerepet töltött be az Óvoda életében is, hiszen ökumenikus hittan foglalkozásokat tartott és tart jelenleg is az óvodás korosztály számára több óvodában. Az ott megszerzett tudást, erkölcsi nevelés gyakorlása során ültette át az óvodás kisgyermekekbe, ezzel is megteremtve a folyamatos nyugodt légkört a foglalkozásai során.

 

Segítő szándéka, türelme, empatikus képessége hiányozni fog a közösség életéből.

Az átadásról képeket Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje facebook oldalon tekinthetnek meg.