Falfestményeinkből

Beiratkozási hirdetmény

 

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában működő

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

beiratkozási rendjét a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja:

2020. április 22-én (szerdán), 23-án (csütörtök) 7:00 - 17:00 óra között.

 

A beiratkozás helye:

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Óvoda esetében:

5540 Szarvas, Kossuth u. 66.

Bölcsőde esetében:

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

 

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa

lakcímkártyája

-          TAJ kártya,

-          a szülő személyi igazolványa,

-          szülő lakcímkártyája

-          Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez

Tóth Tímea, 5540-Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 66/313-727, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vagy a Bölcsődevezetőhöz: Gombkötő Sándornéhoz,

(5540-Szarvas, Kossuth u. 19. tel: 66/400-456)

szíveskedjenek fordulni.