Falfestményeinkből

Szarvas Város Óvodájának és Bölcsődéjének intézményvezetője 2021. július 1-jétől Czikkelyné Fodor Tünde.

1974-ben születtem Szarvason és éltem itt 2007-ig, férjhezmenetelemig. Jelenleg Gyomaendrődön élek férjemmel az Endrődi városrészen.

1992. augusztus 18-tól dajkaként dolgoztam a szarvasi Vas- és Fémipari Óvodában. Itt fedeztem fel magamban a képességet a gyermekek nevelése iránti fogékonyságomra, majd 1994-ben felvételt nyertem a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola nappali tagozatára

Főiskolai tanulmányaim után 1998. augusztus 1-től a mezőkovácsházi Általános Művelődési Központ 4. sz. óvodájában helyezkedtem el, ahol pályakezdőként a gyakorlatban ismerkedtem meg  az óvónői hivatás szépségeivel. 2002. július 31-én a demográfiai hullám egyre erősödő csökkenése miatt szerződésemet nem hosszabbították meg, és a budapesti Napraforgó Óvoda óvodapedagógusa lettem 2002. augusztus 1-jétől. Szembesültem a kisváros és a főváros óvodás gyermekek közötti érdeklődési, tapasztalatbeli, motivációs különbségeivel, és új szemléletű pedagógiai gyakorlatot szereztem az itt töltött évek alatt. 2006 decemberében szakvizsgát tettem vezető-óvodapedagógus szakon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesten kihelyezett tagozatán. 2007 márciusában házasságot kötöttem Czikkely Istvánnal, és a tanév végén 2007. augusztus 31. határozatlan időre szóló kinevezésemet felmondtam és Gyomaendrődre költöztem.

2008. április 1-jétől a Gyomaendrődi Margaréta Óvodában közmunkaprogram keretében helyezkedtem el, majd ugyanazon év augusztus elsejétől szerződöttként dolgoztam az óvodában. 2012. szeptember 1-jétől intézményvezetőként dolgoztam a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvodában, mely 5 óvodai telephellyel ugyanettől az időponttól kezdte meg működését, a felsorolt Önkormányzatok Társulási Együttműködésével, fenntartásával.

2014. december 8-án az Oktatási Hivatal projektje keretében a próbaminősítési eljáráson 100%-ban megfeleltem és mesterpedagógussá nyilvánítottak, valamint tanfelügyelői, közoktatási szakértői végzettséget szereztem.

2015. szeptember 1-jétől a Muronyi Önkormányzati Óvoda vezetője voltam 2020-ig, majd Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájában lettem óvodapedagógus jelenlegi kinevezésemig.

Nagy örömmel tölt el, hogy újra Szarvason lehetek és a sok év alatt megszerzett szakmai tapasztalatomat a város gyermekei, szülei és pedagógusai számára átadhatom.